Predavanje: Termografija


Odjel za elektroenergetiku (PES), IEEE Studentskog ogranka sveučilišta J. J. Strossmayera U Osijeku,  poziva sve zainteresirane na predavanje Daniela Muštrana na temu Termografija. Ako ste zainteresirani za termografiju, svakako posjetite ovo predavanje, a ako želite sudjelovati, ili jednostavno pripremiti materijal na ovu temu, obratite se essays writers i ne brinite za svoje iskustvo.

Predavanje će se održati 14. listopada u 18:00h, u dvorani 0-20 Elektrotehničkog fakulteta Osijek (Ul. kneza Trpimira 2B).